• تاو انرژی ایرانیان
  تاو
  TAVco.ir
 • تاو انرژی ایرانیان
  تاو
  TAVco.ir

تاو انرژی ایرانیان

جایگاه‌های سوخت رسانی

مناطق تحت پوشش
 • زاهدان
 • سیستان و بلوچستان
جایگاه های تحت پوشش
 • زاهدان: جایگاه دانشگاه ، خیابان دانشگاه
 • زاهدان: جایگاه ایران، خیابان انقلاب
 • زابل: جایگاه امام حسین (ع)
 • زابل: جایگاه یعقوب لیث
شرح خدمات
 • خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
 • توزیع سوخت در شبکه های تحت پوشش
 • کنترل کمیت وکیفیت عرضه فرآورده های نفتی
 • اجرای طرح کهاب در کلیه جایگاههای تحت پوشش
 • اجرای مانتورینگ سراسری جایگاهها

تاو انرژی ایرانیان

شرح خدمات

اجرای طرح کهاب در کلیه
جایگاههای تحت پوشش
کنترل کمیت و کیفیت
عرضه فرآورده های نفتی
توزیع سوخت
در شبکه های تحت پوشش
خرید و حمل سوخت
از شرکت ملی پخش

طرح کهاب طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت است که با اهداف زیست‌محیطی پایه‌گذاری شده. کهاب سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است. هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است و هم‌اکنون بدست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در حال اجراست.تاو انرژی ایرانیان

طرح کهاب

اهداف طرح

طرح کهاب طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت است که با اهداف زیست‌محیطی پایه‌گذاری شده. کهاب سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است. هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است و هم‌اکنون بدست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در حال اجراست

مکان‌های تولید بخار بنزین

انبارهای نفت، نفتکشها و جایگاه‌های عرضه سوخت که در این راستا نحوه انتشار آن به دو صورت «تبخیر عملیاتی» و «تبخیر تنفسی» صورت می‌پذیرد.

بازیافت بخار بنزین

پس از جمع‌آوری بخارات منتشره از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه و هدایت آن به سمت نفتکش، نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه نموده که با بهره‌جوئی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین جهت استحصال به واحد بازیافت بخار(VRU) جهت استحصال مایع بنزین از بخار منتقل خواهد شد.


تاو انرژی ایرانیان

اهداف مجموعه

 • توسعه کمی و کیفی جایگاه های عرضه بنزین و اهتمام بر ایجاد جایگاه تک سکو در کلان شهرها
 • کاهش زمان توقف در جایگاه
 • ارائه سایر خدمات و محصولات قابل عرضه برای ذینفعان
 • بهینه سازی فرآیند توزیع موثر و پیوسته سوخت
 • نو آوری در فرآیند عملیات توزیع و فروش سوخت
 • روابط مناسب با تامین کننده
 • کاهش بهای تمام شده خدمات در جهت رفاه بیشتر مشتریان

تاو انرژی ایرانیان

وظایف مجموعه

 • خرید فرآورده
 • دریافت فرآورده
 • حمل فرآورده
 • عرضه فرآورده به جایگاهها
 • کنترل و نظارت بر عرضه فرآورده
  • ۵,۱. نظارت کیفی، نظارت کمی
  • ۵,۲. رعایت قوانین و مقررات
 • طبقه بندی و پرداخت حق الزحمه جایگاه های تحت پوشش

تعداد پمپ ها

POUMP

پروژه های وابسطه

SINCE 2016

جایگاه های در حال احداث

IN THE LAST YEAR

جایگاه های فعال

FROM 2014

خبرهای مربوط به شرکت

آخرین اخبار

هیچ مطلبی اخیرا منتشر نشده است

سامانه پرداخت اینترنتی